Huisreglement

 1. Om de nachtrust van de andere bewoners te garanderen dient de stilte in de gangen bewaard te worden tussen 22u00 en 08u00. Ook op de terrassen vragen wij dit in naam van de buurtbewoners te respecteren.
 2. De toegangsdeuren moeten altijd goed afgesloten zijn uit veiligheidsoverwegingen. Er mag niets tussen de deuren/ramen geplaatst worden om deze te blokkeren.
 3. De huurders mogen hun sleutel niet uitlenen aan anderen om hen toegang te verlenen tot het gebouw. Ook mag er niemand overnachten in de gemeenschappelijke ruimtes.
 4. Je behandelt de aanwezige voorzieningen en het meubilair met respect. Je laat de gemeenschappelijke keuken en ontspanningsruimte netjes achter na gebruik.
 5. Er worden geen echte kerstbomen in gemeenschappelijke ruimtes geplaatst.
 6. Het is ten strengste verboden platte daken te betreden of er vuilnis op te werpen.
 7. Je respecteert de regels betreffende het afval in het gebouw:
  •   Wat gesorteerd moet worden in de juiste zak.
  •   Glas in de glasbakken in het vuilnislokaal aan de parking.
  •   De zakken met restafval in de container van het vuilnislokaal aan de parking.
 8. Het gebruik van brandslangen, brandtrappen en brandblussers is enkel geoorloofd in noodgevallen. Misbruik hiervan wordt gesanctioneerd met een geldboete van 250 euro.
 9. Bij opzettelijk vals brandalarm zullen alle daaruit vloeiende kosten vergoed worden aan de verhuurder.
 10. De parlofoons zijn geen speelgoed en dienen op een correcte manier gebruikt te worden. Deze zijn er voor uw veiligheid.
 11. Affiches, posters en dergelijke mogen niet aangebracht worden op deuren, meuren en/of ramen. De verhuurder mag deze zonder teverwittigen verwijderen.
 12. Er dient op gelet te worden dat er geen voorwerpen die verstoppingen kunnen veroorzaken terechtkomen in de toiletten en afvoerbuizen.Er mogen daarom geen wc-blokjes in de toiletten gehangen worden.
 13. Na het gebruik van de keuken dient er onmiddellijk degelijk opgeruimd te worden.Afwassen en reiniging van kookplaten, tafels, aanrecht en (microgolf)ovens zijn ten laste van de huurder.
  Zet je persoonlijke spullen steeds terug in je kastje of kamer. Spullen die rondslingeren zullen zonder verwittiging verwijderd worden. Ook de koelkasten/diepvriezers dienen onderhouden te worden door de huurders en worden wekelijks gecontroleerd. Producten die niet goed afgesloten zijn of blijkbaar langdurig aanwezig zijn zullen ook zonder verwittiging verwijderd worden.
 14. Roken is ten strengste verboden in het hele gebouw. Enkel op de terrassen en buiten is dit toegestaan. Misbruik wordt gesanctioneerd met een geldboete van 100 euro.
 15. Gebruik van internet op de kamer is aan te raden via een UTP kabel. Via wifi is dit ook mogelijk maar kan net iets trager verlopen. Het is uitdrukkelijk verboden om zelf extra draadloze netwerken te installeren. Dit geeft conflict met het bestaande netwerk en blokkeert andere gebruikers. Houd rekening met je medebewoners.
 16. Bij abnormale bevuiling van de gemeenschappelijke delen word, indien niemand zich hiervoor verantwoordelijk stelt, de kosten solidair over de bewoners aangerekend. Indien er bovenop de wekelijkse poetsbeurt extra gepoetst moet worden de kosten hiervan ook ten laste van de huurders gelegd.
 17. Het onderhoud van de kamer is ten laste van de huurder, de verhuurder vertrouwd erop dat dit regelmatig en grondig gebeurt.
 18. Het is verboden om de verkregen (kamer)sleutels te laten bijmaken. Bij verlies direct melding maken. Voor een nieuwe sleutel word 25 euroin rekening gebracht.
 19. Zowel in de kamer als in de gemeenschappelijke delen van het gebouw mogen geen extra kook- of verwarmingsinstallaties geplaatsteworden. Frituren is ten strengste verboden!
 20. Eigen behang-, boor-, nagel- en schilderwerken en aanverwanten zijn niet toegelaten. Een voorafgaandelijke schriftelijke toelating isnoodzakelijk en houdt in een passend herstel bij het einde van de huurovereenkomst.
 21. Wat te doen bij brand? Neem van te voren nota van het evacuatieplan. Bij brand geef je onmiddellijk alarm door het indrukken van dealarmknop (rood kastje), bel 112 en vermeld uw naam, adres en locatie (verdieping en kamernummer). Sluit ramen en deuren (niet op slot),schakel alle toestellen uit en laat de verlichting branden.
 22. Ons mails adres, info@loneco.be, dien je toe te voegen aan je adressenbestand (zo beland onze e-mail niet bij je spam).Onze communicatie naar jullie toe gebeurt immers bijna altijd via e-mail. Indien je e-mail adres is veranderd gelieve ons dit ook meteen te melden.